W Bielsku Podlaskim odbyła się prezentacja i przekazanie 14-tomowych dzieł zebranych Łesi Ukrainki

W Bielsku Podlaskim odbyła się prezentacja i przekazanie 14-tomowych dzieł zebranych Łesi Ukrainki
oplus_0

18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia odbyła się uroczysta prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki. Wydarzenie odbywało się w ramach wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Wśród uczestników wydarzenia byli m. in. sekretarz Kleszczel Walentyna Sidoruk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia Maria Ryżyk, zastępca przewodniczącefo ZUP dr Andrzej Artemiuk, który osobiście podjął wysiłki w celu przygotowania tego wydarzenia.

Wydarzenie otworzyli dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz oraz zastępca dyrektora PNI Jurij Hawryluk, który zainicjował przyjazd gości z Wołynia. Dyrektorzy PNI zwrócili uwagę na znaczenie wizyty delegacji wołyńskiej oraz znaczenie prezentacji i przekazania na Podlasie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki. Już na początku wydarzenia zabrzmiało poetyckie słowo Łesi Ukrainki: jej wiersze „Nadija” i „Weczirnia hodyna” przeczytały Ewa Giza i Dasza Rogala.

Następnie dyrektor PNI przedstawił postać przewodniczącego wołyńskiej delegacji prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka, podkreślając, że jest znanym ukraińskim językoznawcą zajmującym się gwarami zachodniopoleskimi, a w sferze jego zainteresowań naukowych sa także gwary ukraińskie Podlasia.

Prezentacja prof. Jurija Hromyka „Łesia Ukrainka i 14-tomowe akademickie dzieła zebrane” rozpoczęła się teledyskiem Maryny Krut’ „Łesia”. Prorektor WUN szczegółowo przedstawił historię powstawania nowych pełnych dzieł zebranych najsłynniejszej ukraińskiej poetki, które w 2021 r. wydane zostały pzez uniwersytet jej imienia w Łucku. Wołyński badacz podkreślił związki Łesi Ukrainki z Wołyniem i szczegółowo scharakteryzował zawartość poszczególnych tomów 14-tomowego wydania.

Spotkanie zakończyło się uroczystym przekazaniem dla Podlaskiego Instytutu Naukowego 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, którego dokonał prorektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurij Hromyk. Delegacja wołyńska przekazała także dla Podlaskiego Instytutui Naukowego i uczestników spotkania inne upominki. Z kolei Podlaski Instytut Naukowy przekazał Wołyńskiemu Uniwersytetowi Narodowemu im. Łesi Ukrainki wydaną niedawno fundamentalną antologię ukraińskojęzycznego piśmiennictwa  Podlasia „Krajina swojoho słowa”, którą wręczył dla prof. J. Hromyka autor antologii oraz zastępca dyrektora PIN Jurij Hawryluk. Na zakończenie dyrektor PNI dr Grzegorz Kuprianowicz skierował do wołyńskiej delegacji słowa wsparcia ze strony Ukraińców z Podlasia w dramatycznym momencie, gdy Ukraina broni swojego istnienia przed rosyjską agresją.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Przeprowadzenie w Bielsku Podlaskim uroczystej prezentacji 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki oraz przekazanie tej monumentalnej publikacji dla ukraińskiego środowiska Podlasia miało wymiar symboliczny. W ten sposób na Podlasiu, gdzie język i kultura ukraińska są autochtoniczne, przypomniano w ten sposób jedną z ikonicznych postaci kultury ukraińskiej, szczególnie bliską dla mieszkańców tego regionu, ponieważ Wołyń i Podlasie tworzą jedną przestrzeń kulturową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*