Uroczyste wręczenie Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok

Uroczyste wręczenie Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok

Uroczyste wręczenie Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2023 rok odbędzie się w niedzielę 8 października 2023 r. o godz. 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim (ul. Kazimierzowska 14).

W programie uroczystości:

● Uroczyste ogłoszenie decyzji Kapituły o przyznaniu Nagrody za 2023 r.

● Wygłoszenie laudacji ku czci Laureatów Nagrody

● Wręczenie Nagród Laureatom

● Wystąpienia Laureatów

● Adresy gratulacyjne i wystąpienia oficjalnych gości

● Koncert Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

Zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/266341209074390?ref=newsfeed

Laureaci Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2023:

Celem Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia. Nagroda została ustanowiona w ubiegłym roku przez Podlaski Instytut Naukowy oraz Związek Ukraińców Podlasia. W 2023 r. Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka została przyznana po raz drugi.

Organizator: Podlaski Instytut Naukowy, partner: Związek Ukraińców Podlasia.

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.