W Archiwum Podlaskim gromadzimy materiały kampanii wyborczej 2023 roku

W Archiwum Podlaskim gromadzimy materiały kampanii wyborczej 2023 roku

Do Archiwum Podlaskiego, które działa w ramach Podlaskiego Instytutu Naukowego, trafiły już pierwsze materiały tegorocznej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP, która rozpoczęła się kilka dni temu. W trakcie kampanii wyborczej powstanie wiele materiałów, które zachęcą do głosowania na kandydatów z różnych list: plakaty, broszury, gazetki, ulotki. Są to cenne dokumenty życia społecznego, świadczące o ważnej sferze życia na Podlasiu.

Archiwum Podlaskie chciałoby zgromadzić dokumentację kampanii wyborczej 2023 r., w szczególności materiały wyborcze skierowane do miejscowej prawosławnej ludności ukraińskojęzycznej i stworzone przez kandydatów chcących ją reprezentować.

Zwracamy się do komitetów wyborczych, partii i kandydatów, a także do wszystkich uczestników kampanii wyborczej z prośbą o przekazanie dla Archiwum Podlaskiego po 1 egz. wszystkich materiałów wyborczych, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.

Materiały drukowane można:

– przesłać pocztą na adres: Podlaski Instytut Naukowy, skr. poczt.26, 17-100 Bielsk Podlaski

– zostawić w skrzynce pocztowej Instytutu pod adresem: Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14,

– przekazać osobiście, kontakt: tel. 664187538 lub e-mailem: pninstytut@gmail.com

Materiały w formie elektronicznej można przesyłać na adres Instytutu: pninstytut@gmail.com

Archiwum Podlaskie działa w strukturze Podlaskiego Instytutu Naukowego od 2020 roku. Jego funkcjonowanie jest finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszystkich, którzy chcieliby przekazać materiały do Archiwum Podlaskiego – prosimy o kontakt: tel. 664187538 lub e-mailem: pninstytut@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*