Zostało podpisane Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym

Zostało podpisane Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym

Podczas wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki zakończono proces podpisania Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym. Ze strony WUN dokument podpisał rektor prof. Anatolij Cioś. Ze strony PIN memorandum podpisał dyrektor Instytutu dr Grzegorz Kuprianowicz,a odbyło się to w obecności prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka.

Memorandum zawiera podstawowe zasady współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym. Przedmiotem Memorandum jest współpraca, partnerstwo i osiąganie celów w sferze edukacyjnej, naukowej i wychowawczej, tworzenie jakościowo nowych warunków działalności edukacyjno-naukowej w szkolnictwie wyższym, co będzie wiązało się z wprowadzeniem współczesncyh form relacji partnerskich. Celem Memorandum jest Celem Instytutu są badania nad dziejami i kulturą społeczności ukraińskiej Podlasia, badania w innych dziedzinach, dokumentacja życia społeczności ukraińskiej Podlasia, popularyzacja wiedzy o Podlasiu, działalność edukacyjno-oświatowa, organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i innych osób, w tym cudzoziemców, działalność charytatywna na rzecz obywateli RP oraz obywateli innych państw.

Memorandum przewiduje współpracę w następujących obszarach: angażowanie specjalistów do prowadzenia wykładów dla studentów Uniwersytetu, współpraca z odpowiednimi katedrami Uniwersytetu, organizowanie wspólnych wydarzeń, konferencji, organizowanie wspólnych projektów badawczych, programów i wydarzeń, wymiana informacji, materiałów i dokumentów.

Memorandum zostało zawarte na okres pięciu lat, po upływie którego okres jego obowiązywania ulega przedłużeniu. Memorandum może zostać uzupełnione poprzez podpisanie dodatkowych umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*