5. rocznica śmierci Bogdana Martyniuka

5. rocznica śmierci Bogdana Martyniuka

22 września 2023 r. w warszawskim soborze metropolitalnym św. Marii Magdaleny celebrowano uroczystą panichidę za śp. Bogdana Martyniuka w związku 5. rocznicą Jego śmierci. Bogdan Martyniuk Bogdan Martyniuk (1939–2018) był wybitnym lekarzem i znanym działaczem ukraińskim, prowadzącym szeroką działalność przede wszystkim na rzecz opieki nad zabytkami sztuki cerkiewnej, a także jej popularyzacji wśród dzieci i młodzieży. Przez lata współpracował z wieloma osobami z Podlasia. Zmarł w 2018 r.

Nabożeństwo żałobne za śp. Bogdana oraz jego rodziców sprawował proboszcz katedralnej parafii prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie o. protoprezbiter Anatol Szydłowski, który przez wiele lat znał B. Martyniuka i współpracował z nim. W swoim słowie duchowny wspominał Zmarłego jako wybitnego lekarza oddanego swoim pacjentom i osobę zasłużoną dla ratowania zabytków sztuki cerkiewnej. Na panichidzie zebrali się w warszawskim soborze przyjaciele, znajomi i współpracownicy Zmarłego, którzy przybyli z Warszawy, Białegostoku, Hajnówki i Lublina. Na nabożeństwie był obecny m. in. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz.

Po śmierci Bogdana Martyniuka znaczną część jego spuścizny przekazano do działającego w ramach Podlaskiego Instytutu Naukowego Archiwum Podlaskiego. Stworzony w Archiwum Podlaskim zespół archiwalny Spuścizna Bogdana Martyniuka jest niezwykle różnorodna i zawiera listy, kartki pocztowe, klisze fotograficzne, slajdy, zdjęcia, dokumenty osobiste, dokumentację zabytków sztuki cerkiewnej, notatki, artykuły, nagrody i odznaczenia. Do archiwum przekazano też jako element spuścizny B. Martyniuka plansze wystaw, organizowanych przez kierowaną przez niego Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*